Diensten

INDICATIE OF ZELF BETALEN

Afhankelijk van uw situatie kunt u recht hebben op thuiszorg. Om te bepalen of u  recht heeft op thuiszorg via de ziektekostenverzekeraar, komt een wijkverpleegkundige van Duozorg bij u op bezoek voor een kennismakings/ indicatiegesprek. Als u recht heeft op zorg via de ziektekostenverzekeraar dan betaalt u hiervoor geen eigen bijdrage.

Als u in aanmerking komt voor een indicatie onder de WLZ ( Wet langdurige zorg) dan kunt u een indicatie aanvragen bij het CIZ.  Zie www.ciz.nl Voor een indicatie in de WLZ is wel een wettelijke eigen bijdrage verplicht. Als u deze indicatie heeft, kunt u de zorg op twee manieren regelen.

 • U kunt direct thuiszorg afnemen bij Duozorg Verpleegkundige Thuiszorg.
 • We kunnen afspraken met u maken op basis van een persoonsgebonden budget. Zorg zoals ú dat wilt!

Natuurlijk kunt u ook zonder indicatie bij ons terecht. De kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

WELKE DIENSTEN LEVEREN WIJ?

 • Persoonlijke verzorging:
 • Helpen met douchen, wassen op bed, aankleden, scheren, huidverzorging enz.
 • Verpleging:
  wondverzorging, zwachtelen, toedienen/klaarzetten van medicijnen, geven van injecties enz.

HOE WERKEN WIJ?

Werken doen we volgens het principe: “Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden.” Wij begrijpen dat dit slechts de grote lijn is, en dat ieder mens zijn eigen, persoonlijke zorg vraagt. Dat maakt tenslotte ieder mens tot een persoonlijkheid. Wij gaan er van uit dat u de deskundige bent van uw lichaam. Wij proberen met ònze achtergrond, kennis en lijnen naar instanties en disciplines een steentje bij te dragen zodat u, met uw beperkingen, zo optimaal mogelijk kunt leven.

Praktisch gezien maken we in overleg vaste afspraken voor de zorg per ochtend/avond. Zodat u weet waar u aan toe bent.

Uitsluitingscriteria cliënten thuiszorginstellingen

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Om deze reden hanteren we transparante uitsluitingscriteria.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

 • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • We leveren uitsluitend zorg aan volwassenen;
 • Wij leveren geen zorg voor 07.30 uur in de ochtend;
 • Wij passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe;
 • Wij zijn alleen werkzaam in Krimpen aan den IJssel (postcodegebied 2921 t/m 2926);