Privacy

Duozorg Verpleegkundige Thuiszorg verwerkt persoonsgegevens uiterst zorgvuldig. We verwerken persoonsgegevens om onze zorg en andere diensten goed en veilig aan te kunnen bieden. Ook zijn wij wettelijk verlicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

We hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Lees hierover meer in onze Privacyverklaring.

Bekijk hier de privacyverklaring