Wijkverpleegkundige

Vooral de groeiende groep kwetsbare ouderen, die langer thuis blijven wonen,  maar ook de zorg na een ziekenhuisopname maken de verpleegkundige thuis tot een belangrijke schakel tussen de cliënt en het ziekenhuis, de huisarts, de mantelzorg en andere hulpverleners. Wij als Duozorg verpleegkundigen in de wijk kunnen de zorg die nodig is op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging organiseren en deze ook zelf leveren. We beschikken over een brede specifieke kennis van ziekte en zorg en zijn op de hoogte van de sociale kaart. Wij weten wat mogelijk is op gebied van wonen en welzijn binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel.   Daarnaast kunnen we verbinding leggen met de huisarts en met medisch specialisten. Op deze manier coördineren wij de uitvoering van de zorgverlening   waardoor het zorgproces gestroomlijnd wordt. Uiteraard gebeurt  dit alles in zorgvuldig overleg met de cliënt zelf en zijn familie. Ons streven is zo min mogelijk verschillende hulpverleners over de vloer en duidelijke afspraken over wie en wanneer er iemand komt.

Ons motto is: ”Behandel de ander zoals je zelf ook behandeld zou willen worden!”